Eolaíocht Riachtanach Set [TB & WB+LB]

Video Title

CLOSE

YOU MIGHT BE INTERESTED IN

Title: Eolaíocht Riachtanach 2018 Set [TB & WB+LB]
Author:Anna Heffernan

PREVIEW SECTION

CLOSE

YOU MIGHT BE INTERESTED IN

Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí

Tá an pacáiste Essential Science scríofa go cúramach ag múinteoirí ard-taithí Declan Kennedy, Rose Lawlor agus Sean Finn chun treoir agus tacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus do mhúinteoirí araon trí shiollabas Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí.

  • Ailínithe go hiomlán leis an gCuraclam
  • Foghlaim ghníomhach agus féinmheasúnú a chur chun cinn
  • Sampla de cheisteanna scrúdaithe an CNCM le freagraí samhail
  • Turgnaimh mholta (le naisc leabhar físe agus saotharlainne)

Product Details

Subject
Science
Authors
SKU
SC9443
ISBN
9781789279443