Gaeilge Abú 1 Set (TB & WB)

Video Title

CLOSE

YOU MIGHT BE INTERESTED IN

Title: Gaeilge ABÚ 1

PREVIEW SECTION

CLOSE

YOU MIGHT BE INTERESTED IN

New Junior Cycle Irish

  • Na trí shnáithe, na torthaí foghlama agus na príomhscileanna á gclúdach go soiléir
  • Gheofar i Leabhar an Mhúinteora tacaíocht phleanála don Chéad Bhliain, aonaid oibre san áireamh
  • Téacsanna
    molta don Chéad Bhliain á gclúdach
  • Gníomhaíochtaí a spreagfaidh na daltaí chun Gaeilge a labhairt agus a chleachtadh
  • Ceisteanna difreáilte le gur féidir leat dúshlán a chur faoi na daltaí
  • Raon leathan gníomhaíochtaí digiteacha trína gcothaítear plé ranga agus cleachtadh aonair as Gaeilge
  • Is breá lenár bhfoireann údar an Ghaeilge a chur chun cinn; tá taithí leathan acu mar mhúinteoirí, teagascóirí cúrsa agus údair.

Product Details

Subject
Gaeilge
SKU
IJ9368
ISBN
9781789279368