Mo Dhialann Folláine Book A (JI & SI)

Video Title

CLOSE

YOU MIGHT BE INTERESTED IN

Title: Primary Wellbeing as Gaeilge (2022) Infants

PREVIEW SECTION

CLOSE

YOU MIGHT BE INTERESTED IN

Is cur chuige scoile uile atá bunaithe ar fhianaise í Mo Dhialann Folláine, agus is é curaclam an Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte atá mar bhonn fúithi.

San áireamh le Mo Dhialann Folláine:
• Leabhar an Dalta, ina bhfuil:
o Leathanaigh dhialainne chun aireachas a fhorbairt agus chun cabhrú le leanaí aird a thabhairt ar a smaointe agus ar a mothúchán.
o 10 modúl foghlama a chlúdaíonn gach gné den fholláine – ceann do gach mí ó Mheán Fómhair go mí Iúil.
• Treoir ar líne do mhúinteoirí ina bhfuil mapáil curaclaim, nótaí do thuismitheoirí agus pleananna mionsonraithe do na ceachtanna, chomh maith le cuir i láthair PowerPoint chun tacú le teagasc gach modúil foghlama.
• Físeáin chun tacú le forbairt an aireachais, lena n-áirítear análú le bolg, scanadh coirp agus scaipeadh smaointe.

Product Details

Subject
General (Primary)
SKU
PZ6817
ISBN
9781789276817