Skip to product information
1 of 1

Folens

Eolaíocht Riachtanach Set (TB & Assessment Skills Book & Lab NoteBook)

Eolaíocht Riachtanach Set (TB & Assessment Skills Book & Lab NoteBook)

Regular price €36.75 EUR
Regular price Sale price €36.75 EUR
Sale Temporarily Out of Stock

Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí
Tá an pacáiste Essential Science scríofa go cúramach ag múinteoirí ard-taithí Declan Kennedy, Rose Lawlor agus Sean Finn chun treoir agus tacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus do mhúinteoirí araon trí shiollabas Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí.
Ailínithe go hiomlán leis an gCuraclam
Foghlaim ghníomhach agus féinmheasúnú a chur chun cinn
Sampla de cheisteanna scrúdaithe an CNCM le freagraí samhail
Turgnaimh mholta (le naisc leabhar físe agus saotharlainne)

SKU:SC9443

ISBN: 9781789279443

Level: Post Primary

Class: 1st Year, 2nd Year, and 3rd Year

Subject: Science

Series: Eolaiocht Riachtanach

View full details